Generalforsamling den 27 september 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Filiorum onsdag den 27. september 2017 kl. 20:00, Løgstørgade 2, 2100 København Ø (inde i gården, oppe på første sal).

 

 

1)    Valg af dirigent

 

2)    Formanden aflægger beretning

 

3)    Det reviderede regnskab for seneste regnskabsår fremlægges til godkendelse. Orientering om forløbigt budget for den nye sæson.

 

4)    Indkomne forslag

       a.     Fra bestyrelsen

       b.     Fra medlemmerne

 

5)    Valg af bestyrelse og suppleanter

       På valg:

  • Bestyrelsesmedlem Malene Roose Bagh (genopstiller)
  • Bestyrelsesmedlem Frederik Andersen (genopstiller)

 

6)    Valg af revisor

 

7)    Eventuelt.