Bananer, bananer - sprogleg med teater

- for 4-5 årige børnehavebørn i København

Over de næste to år udbyder Filiorum sprogstimuleringsforløbet ”Bananer, bananer – sprogleg med teater” i samarbejde med Fagligt Center/Åben Dagtilbud, Københavns Kommune. 24 institutioner får glæde af samarbejdet, som vil styrke børnenes sproglige, sociale og æstetiske læring.

 

Under forløbene får børn og pædagoger besøg af Filiorums teaterpædagog, som arbejder med børnene gennem sprogstimulerende teaterlege, sange og rim. Undervisningen fokuserer på en sproglig og kropslig bearbejdning af den teaterforestilling, børnene ser på Det Lille Teater. I forløbet indgår også Filiorums Kunstneriske Laboratorium, som en kreativ efterbearbejdning af teaterforestillingen.

 

Samarbejdet indeholder tillige kompetenceworkshops for pædagoger i de deltagende institutioner. Workshops som har til formål at inspirere og styrke pædagogerne, når de sammen med børnene forud for teaterforestillingerne, og fremover i deres daglige arbejde, fokuserer på sprogstimulering.

 

’Bananer, bananer – sprogleg med teater’ er udviklet af Filiorum og består af:

 

  • Kompetenceworkshop for pædagoger, ca. 3 timer
  • Teaterforestilling: 1. gang, børn og pædagoger ser ’Gorillaen der var en gorilla’ på Det Lille Teater, ca. 50 minutter
  • Institutionen får 1. besøg af Filiorums teaterpædagog, som underviser børnegruppen, ca. 1 time
  • Teaterforestilling: 2. gang, børn og pædagoger ser ’Gorillaen der var en gorilla’ på Det Lille Teater, ca. 50 minutter
  • Institutionen modtager og gennemfører det Kunstneriske Laboratorium
  • Institutionen får 2. besøg af Filiorums teaterpædagog, som forstærker og genopfrisker den sprogstimulerende og sanselige undervisning til den deltagende børnegruppe.

 

I efteråret 2018 er teaterforestillingen i undervisningsforløbet "Gorillaen der var en gorilla". I efteråret 25019 er teaterforestillingen "Min mormors gebis". Begge forestillinger er skabt af Det Lille Teater.

 

Forløbet henvender sig til pædagoger og børnehavebørn i alderen 4 –5 år i Københavns Kommune. Max grupper på 15 børn og 3 voksne.

 

Projektet er finansieret af Fagligt Center/Åben Dagtilbud, og bookes efter først-til-mølle-princippet. Ved tilmelding af forløbet til ingrid@filiorum.dk, vær opmærksom på, at I som institution binder jer til hele undervisningsforløbet og til, at det er de samme pædagoger og de samme børn, der deltager i begge teaterture og begge undervisningsgange. Sprogstimuleringen ligger blandt andet i gentagelsen. Erfaring viser, at børnene bliver trygge af at komme i teatret to gange til samme forestilling og på den måde tilegner sig mere fra forestillingen, ligesom børnenes fokus i undervisningsgangene skærpes ved gentagelsen.

 

 

Gorillaen der var en gorilla