Formandens mundtlige beretning for året 13/14

Filiorum generalforsamling torsdag den 25. september 2014

I sommeren 2012 blev ideen om Filiorum født. Der skulle etableres et spillested for professionelt teater for børn og unge i Gentofte Kommune. Planen var at finde en ejendom, som kunne indrettes til spillested og gerne i hjertet af Hellerups handelsmiljø. Clarissa skulle stå i spidsen for det, og Gentofte Kommune skulle bakke op om idéen samt støtte dets udviklingspotentiale. Der fandtes kun i beskedent omfang et organisereret teaterudbud for børn og unge blandt andet på Bellevue én gang om året, i Ordrup med Teatret Bag Kroen og et par enkelte forestillinger arrangeret på bibliotekerne. Hvis Gentoftes borgere ønskede at opleve professionelt teater for børn og unge skulle de tage til andre kommuner.

 

I sommeren 2013 begyndte projektet at materialisere sig, der blev researchet meget i forbindelse med udarbejdelse af vedtægter og den stiftende generalforsamling blev afholdt den 4. oktober. 

 

Filiorum kom til verden.

 

Det fejredes med et gratis åbent arrangement, hvor Paolo Nani lavede larm i lørdagshyggen på torvet mellem Emmerys og Lagkagehuset på Hellerup Strandvej. Frivillige delte balloner med Filiorums logo ud til børnene, og de voksne fik en flyer i hånden med information om Filiorum og om ’åbningsfestivalen’ på Sølyst i efterårsferien. Ca. 100 forbipasserende stoppede og så spontant teater.

 

I al hast skulle det hele op at køre på ganske kort tid. Alle sejl blev sat til, og Sølyst blev fyldt med børn og unge ledsaget af deres forældre, bedsteforældre og GFO’er. Arrangementet blev afviklet uden de store ændringer i programmet. Det var en relativ høj billetpris, men der var så også tænkt på det hele, og alt var inkluderet: teater, fire forskellige af slagsen, Kunstnerisk Laboratorium, også fire forskellige, frokost eller kagebord, skattejagt med præmie (en til lejligheden udviklet malebog med skydeskiver) samt muleposer og kuglepenne, der også fungerer som lommelygte. Det var et vellykket første Filiorum arrangement med ca. 400 besøgende. 

 

Snart efter hang der plakater med ’Teatermagi i Juletiden’ i Gentofte Kommune -  Filiorum præsenterede denne gang to forestillinger. Der var stor opbakning til arrangementet. Lokationen blev flyttet til Kulturskolerne tæt på biblioteket. Udsmykningen blev en vigtig del af afviklingen – et snelandskab tog form i foyeren, og nogle magiske forestillinger overraskede de voksne og fortryllede  børnene. På samme vis som på Sølyst skulle teaterforestillingen bearbejdes af kunstneriske laboratorier, hvor Den lille Billedskole fra Hørsholm skulle inspirere publikum til egen kreativ udfoldelse efterfølgende, denne gang in-a-box, hvor publikum fik sit helt eget Kunstneriske Laboratorium med hjem. Filiorum var vært for ca. 600 publikum.

 

Der var god tid til at dyrke forårsfornemmelserne med planlagte forestillinger i maj-måned. Det var et stort anlagt program med en ekstraordinær gratis begivenhed i Øregårdsparken: spanske stylte-giraffer. Igen var der pragtfuld udsmykning på Kulturskolerne, denne gang både ude og inde, Frank Bergman kom tøffende med sin kaffekværn, så publikum kunne købe lidt varmt at drikke, og der var sågar middagsarrangement én fredag, hvor konceptet ’Filiorum Fredag’ blev afprøvet med succes: forestillingen blev afløst af en herlig middag, som hurtigt blev udvidet med ’lim på fingrene’ og alverdens Panduro-ting omkring på bordene til Kunstnerisk Laboratorium. Forårsforestillinger blev besøgt af knapt 900 publikum på trods af, at festivalen var arrangeret over St. Bededagsferien og vi måtte aflyse fire/seks forestillinger.

 

Sæson 13/14 blev også et forberedende forandringsår for den danske folkeskole. En ny og meget omdiskuteret reform skulle vedtages. Udgangspunktet var et ønske om at forbedre det vigende faglige niveau i folkeskolen. Der skulle nye aktiviteter på skemaet. Der skulle ændres i ledelsesformen af skolen. Musiske fag skulle opprioriteres, tværfagligheden dyrkes, og en længere skoledag med åndehuller planlægges. Fra politisk hold var ønsket, at skolen skulle åbne sig mere mod det omkringliggende samfund, og at skolen blandt andet skulle samarbejde med foreningslivet i Danmark. Derfor blev reformen også omtalt som Åben Skole.

 

Filiorum var hurtigt på banen. Filiorum ville gerne tilbyde at arrangere og afprøve teaterforestillinger som tilblivelsen af et alternativt læringsrum, hvor eleverne dels skulle lære om teater og dels bruge forestillingernes indhold og dramatik som et led i deres egne årsplaner. Viden blev nærværende og levendegjort. Sansen for sammenhæng og rum blev dyrket. Det blev til ”Scenekunst på Skoleskemaet” som så dagens lys på Skovgårdsskolen i Gentofte for 7. klasse med fire spor, som arbejdede med og så Teatret St. tv.s forestilling Ung Blond Pige.

 

Filiorum havde tilsyneladende lavet tilstrækkelig larm i branchen. Clarissa blev i hvert fald opfordret til at indtræde i bestyrelsen for Danmarks Teaterforeninger i foråret. 

 

Sikke et år. 

 

Et enormt research og branchearbejde. Tre store festivaler. Flere udendørsbegivenheder. Et samarbejde med Skovgårdsskolen om scenekunst som pædagogisk løftestang. Omtale i Villabyerne og TV2 Lorry. En markant oprustning af den digitale kommunikationsform med egen visuel identitet, egen hjemmeside, flere dokumenterende film, Facebook-profil med løbende opdateringer, Linkedin, Instragram, nyhedsbreve, en lind strøm af annoncer i diverse relevante medier, en positiv vennekreds omkring projektet, hvor frivilliggruppen ’Art Angels’ fandt sine vinger, en aktiv og dreven bestyrelse blev nedsat, 1000er af mails er fløjet gennem luften, og ligeså mange børn og voksne har mærket suset fra Filiorum – hurra, sikke et åbningsår. 

 

Forretningsmodellen er blevet udviklet, afprøvet og løbende tilpasset. Gentofte Kommune har været en aktiv spiller i form af Kulturskolerne og skolesamarbejdet. Formidlingsordningen har været en afgørende støtteordning for at sikre en minimumsindtægt, Augustinusfonden har valgt at støtte Filiorum for det høje ambitionsniveau. Gentofte Kommune har ligeledes fundet forskellige måder at støtte Filiorum på. 

 

Når denne positive beretning er sagt omkring Filiorums åbningsår, så har der også været dramatik bag scenen. Der har været startvanskeligheder på visse områder og atmosfæren i Gentofte Kommune omkring et nyt spillested har i særlig grad skabt udfordringer for en flyvefærdig teaterforening.

 

Tak til alle dem, der har støttet os, skønt de knap nok vidste, hvad Filiorum var og kunne blive til! 

 

Tak igen til Panduro der så beredvilligt støttede os med materialer, 

til Augustinus Fonden der, som den første fond, støttede os i vores arbejde med at præsentere den professionelle scenekunst for børn og unge,

til Sølyst der fra starten var med på ideen med teater for allerførste gang i de smukke lokaler, 

til Kulturskolerne i Gentofte for et dejligt samarbejde og til Kulturforvaltningen i kommunen for støtte og sparring

til vore fantastiske samarbejdspartnere: 

Jonas, der har skabt Filiorums smukke visuelle identitet og fantastiske grafiske udtryk på plakater og hjemmeside osv. og også til Jonas for de vidunderlige udsmykninger af foyeren og skolegården på Kulturskolerne, 

Anne, for arbejdet med PR og markedsføring og for enorm støtte og super-sparring i forhold til ‘alt det andet’, Annes positivitet er smittende, og den omtale Filiorum har fået det første år har været uvurderlig, 

Ane & Camilla fra Den Lille Billedskole som har udarbejdet det ene finurlige og fine Kunstneriske Laboratorium efter det andet,  

Erik for hittepåsomhed i forbindelse med markedsføring og branding af Filiorum på de sociale medier

Jørgen, Henny og Jens for støtte, uddannelse og læring i forbindelse med bogføring og regnskab

Anna for et givende samarbejde i forbindelse med ”Scenekunst på Skoleskemaet” og nogle meget inspirerende undervisningsforløb på Skovgårdsskolen

Niels for sin ildhu og sit gåpåmod i forhold til at udbrede Filiorums glade budskab til institutioner og skoler i kommunen

Andreas fra Strategy and Stories for nogle fantastiske dokumenterende film

Martin for smukke fotografier fra mange af vores arrangementer

Sally for at udvikle spændende skattejagt og kreativ skydeskive-malebog

James for enormt hurtige og skønne oversættelser af diverse tekster

Teatrene Meridiano, Gazart, Teater Hund, Zebu, Minsk, Månegøgl, Aaben Dans, Det Fortællende Teater, Paolo Nani og St.tv. for magiske forestillinger på højt, højt kunstnerisk niveau og for positivt samarbejde og gode råd i forbindelse med hele Filiorums opstart.

Filiorums frivillige Art Angels, som har fløjet rundt i kommunen med plakater og flyers og delt balloner ud og stået i indgang og hentet kaffe og kage, når der var behov

Morten for støtte og opbakning og brainstorming og evaluering og modspil og for at lytte på de mest umulige og mulige tider af døgnet

Og selvfølgelig ikke mindst den allerbedste bestyrelse, Malene og Kirsten. Tak for jeres entusiasme og uvurderlige opbakning.