Bestyrelse

Clarissa Meister-Petersen

Stifter og leder

Hele mit liv har jeg været eksponeret for, opsøgt eller beskæftiget mig med kunst og kultur. Og hele mit liv har det næret mig og perspektiveret mit syn. Min entusiasme og mit drive koblet med en god portion iværksætterånd og troen på, at alle børn vil blive beriget i mødet med kunsten tidligst muligt og mest muligt i deres liv, har ansporet mig til at stifte Filiorum.

 

Jeg har læst politik og økonomi og har en MA i Political Science. Jeg har arbejdet med udviklingspolitik både i USA og i Indonesien, og jeg har været nødhjælpsarbejder efter tsunamien, hvor jeg blandt andet fokuserede på kunstens og sportens plads på lige fod med latriner og barakker i genopbygningsprocessen. Jeg har desuden fungeret som statslig embedsmand dels i Kulturministeriets dels Økonomi- og Erhvervsministeriets departementer. 

 

Børn skal have bekræftet deres fantasi og at 'alt er muligt', og det mener jeg, de får, ved at blive eksponeret for kunst tidligt i deres liv. Unge skal undervises i alternative læringsformer og anspores til at bruge hele kroppen, når de lærer. Fremtiden vil kræve en arbejdsstyrke, der i høj grad består af innovative og kreative kræfter, det er kompetencer, scenekunsten kan hjælpe til med at opbygge og støtte. 

 

Det er en stor glæde, en vigtig opgave og en ære at drive Filiorum.

Sune Bjørnvig

Sune Bjørnvig

Jeg er kommunikationsrådgiver og træner og arbejder hos konsulentvirksomheden 3rddimension i Hellerup. Oprindelig er jeg uddannet Cand.Scient.Pol på Københavns Universitet, CBS og Stockholms Universitet. Men jeg har også stået i mesterlære som skuespiller og instruktør og sideløbende med studierne medvirket i professionelle opsætninger. For mig er teater kunsten at formidle et budskab med en nøje gennemtænkt iscenesættelse, som griber publikum og tager dem med. Dramaturgisk indsigt og teatrets konkrete kommunikationsværktøjer er noget alle mennesker kan bruge, og mine erfaringer fra teaterverdenen er noget, jeg dagligt trækker på i mit arbejde som konsulent indenfor ledelseskommunikation. Teaterforeningen Filiorum er for mig et vigtigt tilbud til børn og unge, som efter min mening bør præsenteres for teater af høj kvalitet, ligeså naturligt som de præsenteres for masser af tv for børn og unge. Hvis deres forældre skal træffe det valg at tage dem med i teatret igen og igen, skal tilbuddet være virkelig godt. Det er Filiorums.

Malene Roose Bagh

Malene Roose Bagh

I det daglige arbejder jeg som advokat. Uden for arbejdstid er jeg en dedikeret teatergænger og balletelsker. Jeg er selv opvokset med at gå i teatret fra barnsben, og som mor til to små drenge har jeg yderligere fået understeget vigtigheden af at præsentere børn og unge for kunstneriske oplevelser med substans, herunder kvalitetsteater. Dannelse begynder tidligt. På den måde er det en stor glæde via bestyrelsesarbejdet i Filiorum at være med til at fremme og understøtte nærværende teateroplevelser for vores næste generation.

 

Frederik Andersen

Frederik Andersen

Gennem Filiorum har jeg fået øjnene op for teatrets magiske effekt på børn og unge, at opleve scenekunst sammen med mine døtre er helt fantastisk, og noget jeg under alle forældre. I vores tids højteknologiske verden er det en gave, at kunstnere skaber relevante levende forestillinger for børn og unge. Det er mit ønske at bidrage til Filiorums forsatte succes og vækst ved at bruge mine erfaringer fra erhvervslivet. Jeg er indkøbsdirektør i EET Europarts, en paneuropæisk distributør af tilbehør og dele til computere, printere, tablets og mobiltelefoner og har gennem de seneste 15 år primært arbejdet og boet i udlandet bl.a. Madrid, London og senest nord for Cape Town. I Cape Town boede jeg med min familie på en farm og arbejdede som indkøbschef for et produktområde i EET Europarts.

Marie-Louise Köhl Harritsø

Jeg arbejder som Country Manager i non-profit organisationen Reach for Change, der har til formål at skabe en bedre verden for børn og unge. Dette gør vi ved at støtte nye sociale iværksættere med kapacitetsopbygning i form af forretningsudvikling, rådgivning, netværk og finansiering. Med i bagagen har jeg blandt andet en Master i Socialt Entreprenørskab og flere års erfaring som iværksætter. Desuden er jeg mor til 2 børn, som jeg elsker at dele oplevelser med - alt fra en cykeltur til en teateroplevelse. Jeg mener, at det er vigtigt for alle børn at bruge tid sammen med deres forældre og andre nære voksne, både i dagligdagens gøremål og i fritiden. Nærhed og samvær skaber de bedste betingelser for et godt barneliv - og netop dette tilbyder Filiorum, der nytænker rammerne for hvordan børn og deres voksne kan møde teatret, og det univers af kreativitet, som er med til at nære vores børns dannelse.